dis-

traži dalje ...

dis- (lat.), predmetak u složenicama: raz-, na razne (protivne) strane, npr. disgregacija, ili pak nedostatak, negacija (često grč. dys-), ne-, npr. diskreditirati, disharmonija, disproporcija.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

dis-. Hrvatski obiteljski leksikon (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hol.lzmk.hr/clanak/8170>.