Hrvatski obiteljski leksikonHrvatski obiteljski leksikon univerzalan je tip leksikografskoga djela namijenjena najširem krugu korisnika. Iz nepregledne količine znanja i informacija izdvaja i obrađuje ono što najviše odgovara potrebama modernoga čovjeka.

Od prvoga članka − koji otkriva značenja slova a − do zadnjega − koji nas uči da je žveglica narodna svirala − nižu se i objašnjavaju pojmovi raznovrsnih područja i struka: znanosti, kulture, tehnike, gospodarstva, politike, športa, zabave, filozofije, prava, umjetnosti... Obrađuju se zemlje i narodi svijeta, stručni nazivi, vlastita imena, povijesni, politički i kulturni događaji, vjerska, društvena i umjetnička gibanja te istaknute osobe različitih područja, a posebna je pozornost posvećena hrvatskim sadržajima. Vremenski raspon građe seže od prapovijesti, a prezentirana je kratkim i jednostavnim tumačenjima.

Zbog svojih triju temeljnih osobina − zastupljenosti mnogobrojnih struka, sažetosti i jasnoće izlaganja − Hrvatski obiteljski leksikon djelo je najšire primjene, dostupno čitateljima različitih potreba i interesa te vrijedan izvor za brzu, pristupačnu i pouzdanu obavijest.

SADRŽAVA:

  • 45 129 članaka
  • 2 343 860 riječi

Hrvatski obiteljski leksikon priređen je izravno prema Hrvatskom općem leksikonu (1996; glavni urednik August Kovačec)

GLAVNI PRIREĐIVAČ: Tomislav Ladan

GODINA IZDANJA: 2005

Nulti arak (tiskano izdanje)

Impresum (tiskano izdanje)

Predgovor (tiskano izdanje)

Kratice (tiskano izdanje)

Dopušteno je korištenje ili citiranje pojedinih članaka u dijelovima ili u cjelini uz naznaku izvora. Ostala autorska prava zadržava Leksikografski zavod Miroslav Krleža.