Augsburg

traži dalje ...

Augsburg, grad u J Bavarskoj, Njemačka; 254 500 st. Sveuč., nac. biblioteka, muzeji (Mozartov i dr.), kazališta. Strojogradnja, kem., tekst., elektrotehn. ind. Brojni građev. spomenici iz 15. i 16. st. – Rim. naselje god. ← 15 (Augusta Vindelicorum); o. 500. osvojili ga Germani; u 13. st. slobodan grad; 1806. priključen Bavarskoj. – augsburška konfesija, vjerska načela protestantizma (sastavio ih Melanchton, a odobrio M. Luther), koja su evangelički knezovi predali Karlu V. na saboru u Augsburgu 1530. Katolički ih teolozi odbacili. – Augsburška liga, savez (1688) između austr. cara, nekih njem. kneževa, Švedske, Španjolske te (1689) Nizozemske i Engleske (Velika alijansa) protiv Francuske za Luja XIV. – Augsburški vjerski mir, ugovor između njem. kralja Ferdinanda I. i drž. staleža sklopljen na drž. saboru u Augsburgu 1555; ozakonio ravnopravnost protestantizma s katolicizmom (na načelu → cuius regio, eius religio).

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Augsburg. Hrvatski obiteljski leksikon (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.6.2024. <https://hol.lzmk.hr/clanak/2765>.