Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

dabar (Castor fiber), glodavac iz por. dabrova, skupocjena krzna, široka plosnata repa s ljuskama i plivaćim kožicama među prstima stražnjih nogu; biljožder; živi u Skandinaviji, na S Rusije. U Sjevernoj Americi kanadski d. gotovo je istrijebljen.