Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

R 1. U geometriji, oznaka za polumjer kugle (lat. radius). 2. fiz oznaka za plinsku konstantu. 3. kem kratica za radikal. 4. U knjižničarstvu, oznaka za rijetke knjige (lat. rara). 5. Na poštanskim pošiljkama, oznaka za preporučeno rukovanje (krat. od franc. recommandé: preporučeno).