Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

tabes dorsalis (lat.), luetična bolest kralježnične moždine, sa smetnjama u hodu, u vidu, s mučnim želučanim krizama, utrnućem refleksa i dr.; javlja se 10–20 god. nakon prve infekcije.