Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Rab, otok u Kvarneru; 90,8 km2, 9480 st. Najviši vrh Kamenjak, 410 m. Turizam, poljodjelstvo. Gl. naselje Rab. – Naseljen već u prapov. doba. U rim. doba R. je municipij Arba. U 10. i 11. st. u sklopu hrv. države; od 12. st. do 1409. većinom pod vlašću hrv.-ug. vladara, a 1409–1797. pod Venecijom. Pod austr. vlašću 1797–1805. i 1814–1918., tal. okupacijom 1918–20. i 1941–43., te njem. 1944–45.