Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Raab (madž. Rába), rijeka u JI Austriji i SZ Madžarskoj; desni pritok Dunava; duga 398 km.