Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

°R1. Znak stare jedinice temperature Réaumurov stupanj. 2. Znak angloam. jedinice termodinamičke temp. Rankineov stupanj.