Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

obalna riba, hrv. pučki naziv za ribu koja se zadržava duž obala kopna i otoka na hridinastom dnu (cipal, lubin, ušata).