Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Obala Bjelokosti, država uz S obalu Gvinejskoga zaljeva, Z Afrika; 322 460 km2, 15 774 600 st. Gl. grad Yanoussoukro (od 1983). Veći gradovi: Abidjan, Bouake, Daloa, Gagnoa. Sastoji se od obalne nizine s mnogobrojnim lagunama i od brdovite unutrašnjosti (Droupole, 1339 m). Klima tropska. Obalna ravnica pod tropskim vlažnim šumama, unutrašnjost pod savanama. Rijeke: Komoé, Sassandra i Bandama. Pučanstvo: Akan, Kru, Voltežani, Malinke, Južni Mande i dr. Službeni jezik francuski. Poljodjelstvo (proso, sirak, kukuruz, riža, banane, manioka, batate); stočarstvo (koze, ovce, goveda). Šume daju kvalitetno drvo (ebanovina, mahagoni); plantaže kave, ananasa, kakaovca, kaučukovca. Ribarstvo. Ležišta dijamanata, zlata, mangana, kolumbita, tantalita te nafte (podmorje). Tekst., prehr., drvna, cementna ind.; rafinerija nafte. Izvoz kave, kakaa, ananasa, pamuka. Gl. luka i međunar. zračna luka Abidjan. – pov Od 16. st. ondje su Portugalci osnivali trg. uporišta. U prvoj pol. 19. st. učvrstili su se Francuzi, koji 1893. O. B. proglašavaju svojom kolonijom. 1904. O. B. uključena je u Francusku Zapadnu Afriku, a od 1946. postaje franc. prekomorski teritorij u sklopu Francuske Unije. 1958. postaje autonomnom republikom u okviru Francuske zajednice, a 1960. stječe neovisnost. Félix Houphouët-Boigny bio je na vlasti 1960–93 (uveo je jednostranački režim). 1980-ih povremeni su proturežimski prosvjedi. Poč. 1990-ih neuspjela je demokratizacija; Henri Konan Bédié dolazi na vlast 1993 (izabran je za predsjednika 1995. uz oporbene prosvjede). Nakon drž. udara i vojne vladavine (1999–2000) predsjednik je Laurent Gbagbo. Početkom 2000-ih obnovljeni su unutrašnji sukobi (Francuska vojno intervenira 2002. i 2004).