Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

obadi (Tabanidae), por. kukaca dvokrilaca; ženke sišu krv stoci i ljudima; neke tropske vrste prenose tripanosomijaze; vrste: goveđi obad (Tabanus bovinus); kišni obad (Haematopa pluvialis), napada čovjeka; konjski obad (Tabanus atratus).