Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Ob, rijeka u Sibiru, duga 3650 km, porječje 2 975 000 km2. Izvorišni krakovi u Altaju: Bija i Katun. Utječe u Karsko more. Pritoci: Irtiš, Čulim, Vah. Luke: Barnaul, Novosibirsk, Salehard. Hidroelektrana.