Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Oaxaca (O. de Juárez), gl. grad sav. države Oaxaca, J Meksiko; 256 848 st. Barokna katedrala (osn. 1535). Sveuč. (osn. 1955). Tekst. i prehr. ind.; umj. obrt.