Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

h 1. Dvanaesto slovo hrv. latinice, osmo u većini drugih latiničnih sustava. 2. lingv znak za bezvučni velarni (grleni, guturalni) frikativni suglasnik; u nekim štokavskim govorima nestao ili zamijenjen sa v. 3. glazb sedmi ton osnovne dijatonske ljestvice; početni ton (I. stupanj) H-dur i h-mol ljestvice. 4. Oznaka za sat. 5. Znak decimalnoga predmetka hekta-.