Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

endomiksija (grč.), oblik samooplodnje u kojem se spajaju dva mikronukleusa koji potječu od iste jedinke.