PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Ems, rijeka u SZ dijelu Njemačke; duga 371 km, utječe u Sjeverno more tvoreći estuarij. Sa susjednim krajevima veže je sustav kanala; spaja Ruhrski kraj sa Sjevernim morem.