PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

elita (franc.), mali broj ljudi koje smatraju – ili koji sebe smatraju – društveno, intelektualno ili profesionalno superiornima unutar određene društv. skupine; »cvijet«, »krema« nekoga društva.