PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

elementarna tvar, makroskopski uzorak neke tvari sastavljen od iste vrste atoma, npr. O2, O3, S4, S8 itd. Vrsta materije od koje je sastavljena e. t. je kemijski element, pa se najčešće ta dva pojma poistovjećuju (kisik, sumpor itd.). Poznato je 109 vrsta atoma odn. kem. elemenata i više od 600 e. t. Razlikovanje e. t. od elementa može se utvrditi analizom emisijskoga spektra rendgenskih zraka.