PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

elektroskop (grč.), najjednostavniji elektrometar; sastoji se od šuplje kugle (ob. metalne) s otvorom u koji je utaknut metalni štap s kuglicom na jednom kraju i parom tankih metalnih listića na drugom. Izravni dodir štapa s materijalom kugle sprječava se izolatorom. Pri dodiru nabijenoga predmeta kuglicom listići se razmiču slabije ili jače, već prema veličini naboja.