PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

elektrokemijski ekvivalent. 1. Masa neke tvari koja reagira pri elektrolizi za vrijeme kroz koje sustavom prođe određena količina elektriciteta (obično 1 kulon ili 1 farad). 2. Količina elektriciteta koja mora proteći tim sustavom da reagira 1 gram-ekvivalent elektrolita (1 farad).