PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Elektra, grč. mit, Agamemnonova i Klitemnestrina kći; s bratom Orestom osvetila očevu smrt. Lik obrađen u Eshilovim, Sofoklovim i Euripidovim tragedijama.