PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

elativ (lat.). 1. Superlativ sa značenjem pozitiva, npr. »najobičnija prijevara« u značenju »obična prijevara«; superlativ bez poredbe, za izraz svojstva u vrlo velikoj mjeri (»najljubaznije« u značenju »vrlo ljubazno«); supr relativni superlativ. 2. U ugrofin. jezicima, padež kojim se izriče kretanje iz nekoga mjesta: madž. házbol, iz kuće.