PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

eflorescencija (lat.). 1. kem gubitak kristalne vode u kristalima izloženima zraku, pri čemu se na površini kristala stvara prah. 2. med omeđena patološka promjena na koži, npr. mjehurić, krasta, ljuska, ogrebotina.