PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Edirne (pr. Adrianopol, hrv. naziv Drinopolje), upravno središte istoimene pokrajine u eur. dijelu Turske; 119 000 st. džamija Selimija iz 16. st. (po Selimu II). Prehr. industrija; proizvodnja ružina ulja i ćilima. – pov Osnovao ga car Hadrijan (Hadrianopolis); 1361–1453. prijestolnica tur. sultanâ; 1829. u E. sklopljen rusko-tur. mir; poslije I. svj. r. zaposjeli ga Grci, 1922. vraćen Turskoj.