PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

aleli ili alelomorfi (grč.), alternativni geni koji pripadaju istomu mjestu (lokusu) dvaju homolognih kromosoma; čine par koji kontrolira istu osobinu.