PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Đakovština, kraj oko Đakova između Vuke i Bosuta. U ravnici ratarstvo, na brežuljkastom području vinogradarstvo i voćarstvo.