PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Đaković, Đuro (1886–1929), hrv. političar, komunist. Protivnik diktature kralja Aleksandra, ubila ga jugosl. policija pri insceniranom bijegu.