PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

džehenem (hebr. preko arap. i tur.), u islamu, pakao.