PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Džap (Giap), Vô Nguyên (1912–2013), vijetnamski političar i general; suorganizator Demokratske oslobodilačke fronte Vijetnama (Viet-minh) 1941; od 1946. min. nar. obrane i komandant armije Viet-minha. Njegova voj. pobjeda protiv Francuza kod Diên Biên Phûa 1954. ubrzala je slom franc. kolonijalnoga carstva u Indokini.