PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Džami (Nûruddîn ‘Abdurrahmân Ğâmî) (1414–92), perz. književnik i gramatik. Napisao 3 divana te 7 spjevova u formi mesnevije, među kojima je najpoznatiji Jusuf i Zulejha. Njegov Komentar Ibn Hadžibovoj gramatici arapskog jezika često je prepisivan u BiH.