PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

dvotarifno brojilo, el. brojilo s posebnim brojačem za jeftiniju, odn. skuplju energiju (npr. onu koja se troši noću, odn. danju) sa satom za automatsko prebacivanje mjerenja utroška s jednoga brojača na drugi.