PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Albertina, grafička zbirka u Beču; sadrži više od 600 000 originalnih crteža i grafika; nazvana po osnivaču, Albertu von Sachsen-Teschenu (1738–1822).