PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Dirka, žena tebanskoga kralja Lika, okrutno mučila kraljevu nećakinju Antiopu; njezini sinovi osvećuju majku tako što Dirku privežu bijesnomu biku o rogove. Taj prizor pokazuje glasovita ant. skulptura Farneški bik.