PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

diplomatska valiza (franc. valise diplomatique: diplomatski kovčeg, torba) ili diplomatska pošta, naziv za tekličku (kurirsku) prtljagu, propisno zapakiranu i zapečaćenu, koju prenosi diplomatski teklić (kurir). Sadržava samo diplomatsko dopisivanje i predmete službene uporabe; pravno je nepovrjediva.