PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

dimotiki (grč.: pučka), varijanta novogrč. knjiž. jezika, utemeljena na pučkom govoru s mnoštvom posuđenica, ponajviše iz turskoga (druga je varijanta katharevusa: pročišćena).