PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

derogacija (lat.), prešutno ukidanje nekoga zakona, propisa ili običaja, donošenjem drugoga zakona ili propisa kojega sadržaj protuslovi sadržaju prvoga. supr abrogacija.