PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Demir-kapija, 19 km duga klisura na Vardaru između Tikveške kotline na S i Valandovske kotline na J, Makedonija. Kroz nju prolazi cesta i želj. pruga. Ondje je u ant. doba bio grad Stenae, a u sr. vijeku grad Prosek; spominje se od 11. st.