PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

deklaracija (lat.). 1. Svečana, načelna izjava. 2. Izjava dviju ili više država o nekom međunar. predmetu, događaju, odnosu. 3. Carinska d., izjava o robi koja podliježe carinskim davanjima. 4. Izjava poreznoga obveznika o prihodima.