PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Danicza horvatzka, slavonzka y dalmatinzka, prvi hrv. knjiž. časopis, izlazio u Zagrebu 1835–49., 1853., 1863–67 kao tjedni prilog »Novina horvatskih«; pod naslovom »Danica ilirska« objavljivan 1836–43., 1848–49., te 1863–67. godine. Njezin pokretač bio je Lj. Gaj. Knjiž. ostvarenjima razvijao kult. uniju; pridonio afirmaciji štokavskoga narječja kao hrv. jezičnoga standarda.