PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Damask (Dimašq i Ašh-Šam), gl. grad Sirije; 1 550 000 st. Arap. akademija znanosti; sveuč. Džamije, medresa. Obrtnička izradba predmeta od srebra, zlata, bakra i mjedi; ind. pamuka, cementa, kože i prehr. proizvoda. Međunar. zračna luka. – pov Od ← 16. st. pod egip. i hetitskom vlašću; od ← 11. st. aramejski gl. grad; pod Asirijom od ← 732., Babilonom ← 604., Perzijom ← 538., Aleksandrom Velikim ← 333., Rimom ← 64., Bizantom 395; pod Arapima 635., Seldžucima u 11. st., egip. Mamelucima u 13. st., Timurovim Mongolima u 15. st.; 1516–1918. pod Turskom, potom do 1946. pod Francuskom, a od tada gl. grad neovisne Sirije. Jedan od najvažnijih biblijskih toponima: na putu u D. apostol Pavao doživio obraćanje na kršćanstvo.