PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Dachau, grad na rijeci Amper u Bavarskoj, Njemačka; 37 200 st. Nekad umj. kolonija i izletište SZ od Münchena. Ind. grad. – 1933. u njegovoj blizini osn. nacistički sabirni logor. (→ koncentracijski logor).