PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Ćulinović, Juraj (tal. Giorgio Schiavone) (1433/36–1504), hrv. renesansni slikar, djelovao u Padovi, Veneciji i Šibeniku. Slikao religiozne teme (Bogorodice); karakterističan ekspresivan crtež i dekorativno nizanje detalja.