PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

ćukovi, najmanje vrste sova; hrane se kukcima i sitnim sisavcima koje love noću; vrste: ćuk, sivi ć., mali ć. i ć. batoglavac.