PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

ćirilica, slav. pismo nazvano prema vjerovjesniku Slavena sv. Ćirilu, kojega često drže njegovim tvorcem; pretežito je načinjena od grč. slova kojima su još dodani znakovi (vjerojatno posuđeni) za posebne slav. glasove. Od 10. st. upotrebljavaju je (pravosl.) Slaveni na J i JI; danas su njezine modernizirane i prilagođene varijante nac. pisma Rusa, Bjelorusa, Ukrajinaca, Bugara, Crnogoraca, Makedonaca i Srba; od Rusa ju je preuzeo čitav niz az. jezika; → bosančica.