PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

čvrste tvari, tvari stalna oblika i volumena; njihove su čestice tako povezane da jedna prema drugoj ne može mijenjati svoj položaj; kristalne č. t. imaju definirano talište, a amorfne č. t. povišenjem temp. postupno se omekšavaju i tale; č. t. mogu imati atomsku, molekularnu, ionsku i metalnu strukturu, ovisno o rasporedu građevnih elemenata.