PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

černozem (rus.), vrlo plodno tlo tamne boje, bogato humusom (ostaci stepske vegetacije).