PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

čelik (tur.), legura željeza s ugljikom (najviše do 2,06%) i s nizom dr. elemenata (mangan, krom, nikal, molibden, volfram i dr.); glavni metalni tehn. materijal velike čvrstoće, tvrdoće i elastičnosti; danas se proizvodi u konvertorima propuhivanjem rastaljena sirova željeza kisikom te u visokoučinskim elektropećima; prije se proizvodio propuhivanjem zraka (Bessemerov i Thomasov postupak) te u plamenim pećima (Siemens-Martinov postupak); prema sastavu č. se dijeli na ugljični i legirani, a prema upotrebi na konstrukcijski i alatni č. Legirani č. sadrži dr. metale čime se poboljšavaju antikorozivnost, vatrootpornost i dr. svojstva (kromni, manganski, molibdenski, kromno-nikalni č. i dr.). Alatni č. sadrži 0,35 do 1,1% ugljika i 0,4 do 0,8% mangana. Služi za izradbu različitih alata, npr. turpija, čekića i sl.