Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

čako (madž.), svečana voj. i časnička kapa u austroug. vojsci.