Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Čabar, naselje na rijeci Čabranki u S dijelu Gorskoga kotara; 511 st. Spominje se 1642. Drvna ind. – Nekoć posjed Frankapana, a zatim Zrinskih; u 17. st. Petar Zrinski podignuo talionicu željeza i kovnicu; sačuvani ostaci dvora Zrinskih.